Pakiet DietMedical Podstawowy

79,00 

Cena Pakietu obejmuje:

  • 1-tygodniowy plan żywieniowy wraz z przepisami, listą zakupów;
  • badania krwi – cholesterol LDL, glukoza;
  • opiekę dietetyka;
  • obrazową analizę postępów diety.
Kategoria: