Pakiet DietMedical Premium

219,00 

Cena Pakietu obejmuje:

  • miesięczny plan żywieniowy wraz z przepisami, listą zakupów;
  • badania krwi – cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, glukoza, morfologia krwi;
  • opiekę dietetyka;
  • obrazową analizę postępów diety.